NAVIDOC- MARINES

CENTRE DE DOCUMENTATION MARINE

 

 

VOORSTELLING

 

 In 1998 ondertekenden de vzw Cercle Royal Georges Lecointe en de vzw De Vrienden van   de sectie Marine van het KLM een overeenkomst voor het overdragen van hun archieven, giften en legaten aan het Koninklijk Museum van het Leger, teneinde het beheer en het bewaren ervan in het Rijksarchief te verzekeren.

Elke dinsdag werkt een ploeg vrijwilligers, samengesteld uit de heren M.C. Lambert, M. Gaeremijn, D. Riesen en W. Hendrickx aan het nazien en de codering van de documenten, die door de families van zeelui en door verenigingen met een maritiem doel, werden afgestaan.

Deze inventaris herneemt de archivering van de laatste twaalf jaren. Actualiseringen en toevoegingen zullen later worden uitgegeven en regelmatig worden opgenomen in de gegevensbank van het KLM.

NAVIDOC - MARINES

een exclusieve marine mediatheek

Het Koninklijk Museum van het Leger beschikte al (alhoewel nog verspreid in het algemeen klassement) over een belangrijke verzameling documenten overgemaakt door de Zeemacht, de koopvaardij of de visserij. Op 19 mei 1998 werd besloten om deze gegevens te centraliseren en op te nemen in het NAVIDOC fonds, opgericht in de jaar 1980 door de Koninklijk Vriendenkring Georges Lecointe, een vereniging van de oudcadetten van het maritiem onderwijs en van de schoolschepen.

Door de jaren heen, dankzij de talrijke schenkingen en via nalatenschap van zeelui, hun famille en maritieme verenigingen, is het mogelijk geweest om een verzameling op te bouwen van talrijke publicaties en referentiewerken. Een aanduiding in elk boek of op  elk document, hernomen in de bestanden, geeft een juridische garantie van de herkomst van deze schenkingen en nalatenschappen, en hun onuitwisbare inschrijving in ons nationaal patrimonium.

 

 
 
  Navidoc-Marines 2007 Designed by Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@skynet.be
  Deze site werd geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024 x 768 en IE 6 - 7- 8-9-10
Ce site a été optimalisé pour une résolution d'écran de IE 6 - 7 - 8 -9-10